Νικωνίδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικωνίδης (3ος αι. π.Χ., Σικυώνα)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III, 59 (2) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 110 αρ. 1a.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7