Νικομάχα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικομάχα (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.333.6 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.493 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9