Νικοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικοκλέες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Νικοκλε͂ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Νικοκλέης (4ος αι. π.Χ., Λήμνος, Αθήνα / ;3ος αι. π.Χ., Αθήνα), Νικόκλειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Λέσβος), Νεικοκλῆς (3ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., Αθήνα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κύπρος / 1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία, Μακεδονία (Καλίνδοια) /;2ος αι. μ.Χ., Αρκαδία) 

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 3 (1989), 81 σημ. 23 (2-3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
194