Νίκιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικίππειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Νικίππιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Νείκιππος (2ος/1ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή / αυτοκρ. περ., Λακωνία /1ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Κυρηναϊκή, Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Σπάρτη, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;3ος αι. π.Χ., αδημ. (Μουσείο Βόλου.) α.ε. 362 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
92