Νικέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικεῆος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Νεικέας (2ος αι. π.Χ., Αιτωλία / αυτοκρ. περ., Κύπρος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Νικέου (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Ήλιδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 43 αρ. 8.1 (= SEG XLI 562)  (2-3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.2 (4) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.580 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
67