Νικάσιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικασίππειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Νεικάσιππος (1ος αι. π.Χ., Αθήνα /2ος αι. μ.Χ., Σπάρτη), Νεικάσιπος (2ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., Λαζαρίδης 1969, 112-113 αρ. Λ. 203 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45