Νικάσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) ;4ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 12

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17