Νικᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικᾶς (2ος/1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940), 28Σ 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13