Νικαρέτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικαρέτε̄ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Νεικαρέτη (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Φωκίδα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Μυσία, Βοιωτία / 3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Νειακαρέτη (2ος αι. μ.Χ., Δίον)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 308 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ.,  Μελετήματα Λαούρδα, 109 αρ. 10 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42