Νεῖλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νῖλος (2ος/1ος αι. π.Χ., Σκυθία / 1ος αι. π.Χ., Δήλος), Nilus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα του 2ου αι. π.Χ., PTeb 1075 απόσπ. 2.20 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 89 π.Χ., UPZ 125.29  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Αρχαιολ. Μουσείο Θεσ/νίκης) 5704 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34