Νέανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νείανδρος (3ος αι. π.Χ., Ωρωπός)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 549 (2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 56 αρ. 114.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32