Ναύτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ναύτε̄ς (Αθήνα, 5ος αι. π.Χ.)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) < Αθήνα 5ος αι. π.Χ., IG I3.1377

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15