Μυρτίλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Myrtilus (2ος-1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Murtilus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Murtulus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 1ος αι. π.Χ., SEG XLVII 933 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
58