Μυρτάλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μυρτάλε̄ (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Myrtale (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 119

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28