Μυρσίνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Myrsine (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Δαλματία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος/2ος αι. π.Χ., JHS 57 (1937), 30 αρ. 6· BSA 56 (1961), 15 αρ. 39 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 106 π.Χ., SEG XII 350 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14