Μύρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μύρο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Μέγαρα), Μυρώνιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Myro (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι, Κάτω Ιταλία), Myron (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;1ος αι. μ.Χ., CIL III 665 (= Pilhofer 428) (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.33II (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262I.9 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
120