Μύρμηξ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μύρμε̄ϟος (γεν., 6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μύρμε̄χς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μύρμηκος (γεν., 3ος/2ος αι. π.Χ., Πέλλα)

Χρονολόγηση: 
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία Βοττιαία-Πέλλα) 3ος/2ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 189 αρ. 1ο

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34