Μουσικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Musicus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Ήπειρος / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Mussicus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Μουσεικός (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., BCH 55 (1931), 201-202 αρ. 16 (= Pilhofer 27) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46