Μουσική

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Musice (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Musica (1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΕ 1950-1951,  68 αρ. 11, 6 (= Pilhofer 726) (ή Θεσσαλονίκη) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6