Μουσαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μοσαῖος (4ος αι. π.Χ., Εύβοια), Μουσάτου (γεν., 4ος αι. π.Χ., Λυδία), Μούσαις (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Musaeus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ήπειρος), Musaes (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Μυσε͂ος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Μουσεος (βυζ. περ., Θήρα)

Χρονολόγηση: 
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 3ος/2ος αι. π.Χ., Maiuri 1925, αρ. 520

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
233