Μουκάσης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μουκασήους (γεν., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Μουκάσου (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Γάζωρος, Παρθικόπολις / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Παρθικόπολις)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Άρδρολος) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XLII 590 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Γαζώρος) 106 μ.Χ., SEG XXX 596.5, 7 (= Pilhofer 555) (3) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολη) ;2ος αι. μ.Χ., FGrH 257 F 37, 53 (Φλέγων Τραλλεύς) (4-5) 152 μ.Χ.,  Melnik 1, 166 αρ. 6 (6) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2312 (7) 235-253 μ.Χ., IGB IV 2314· JDAI 84 (1969), 160 (8) Μακεδονία (Σιντική)  158 μ.Χ., IGB V 5926 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16