Μόσχιον

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μόσσχιον (1ος αι. π.Χ., Μυσία / 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία), Μόσχειον (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.844 (2) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.866 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
96