Μώμα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Αλκομεναί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.351 (2) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 201 αρ. 398

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: