Μοιραγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μοιραγένειος (πατρων. επίθ.: 1ος αι. π.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 205 π.Χ., Πολύβιος 15.27.6-7· 15.28.1, 4, 7· 15.29.1 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;π. 355-349 π.Χ. TAPA 69 (1938), 56 αρ. 9.3 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Δελφοί ;254 π.Χ., Nachtergael 1977, 9, 55

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
76