Μνήσων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μνε̄́σο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μνήσο̄ν (4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 5ος αι. π.Χ., Σωκράτης, Επιστολαί 3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11

Γεωγραφική διασπορά: