Μνησιγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μνε̄σιγένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Θεσσαλία ;3ος αι. π.Χ., IG IX.2.1180

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15