Μνασίμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μνασιμάχειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Μνασιμάχιος (3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 132 αρ. 36.129

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
38