Μνασιγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μνασιγένε̄ς (5ος/4ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Μνασιγένειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) < Δελφοί περ. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.59

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11