Μητρόβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Με̄τρόβιος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Metrobius (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Αθήνα 2ος αι. π.Χ., IG II2.8084 & 8084a (3) < Αθήνα 2ος-1ος αι. π.Χ., IG II2.8085 (4) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir Kapija) 3ος αι. π.Χ., BCH 98 (1974), 279

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
74