Μητροδώρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 1ος αι. π.Χ., IG II2.8086 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
64