Μητρᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μητρᾶδος (γεν., 4ος/3ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Ιωνία), Μητρᾶ (γεν., ελλην. περ., Ιωνία), Metra (1ος/2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.51 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
118