Μιννίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. π.Χ., IG VII 2433II.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
83