Μικύλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μικούλιος (πατρων. επίθ., 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια), Μικύλιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία < Αίγυπτος ελλην. περ., Perdrizet & Lefebvre 1919, αρ. 534 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος-3ος αι. π.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 203 αρ. 1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24