Μικυλίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) 3ος αι. μ.Χ., TAPA 69 (1938), 69 αρ. 24 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11