Μέστυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 213 (2) 212 μ.Χ., ILeukopetra 63.6 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.62 (4-6) IG X.2.2.326.42, 55, 56 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6

Γεωγραφική διασπορά: