Μεστύλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μεσστύλος (Δοστωνείς)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία) αυτοκρ. περ., BCH 24 (1900), 309 (= Καφταντζής 510) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 179 π.Χ., SEG XXXI 614.8 & Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 49-50 αρ. 29 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.18 (4) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.203 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5