Μένυλλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μένυλος (αυτοκρ. περ., Κύπρος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 322-319 π.Χ., Διόδωρος 18.18.5· Πλούταρχος, Φωκ. 28,  30, 31 (RE (1)· Berve 513)  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 853 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.46 (4) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 119 αρ. 5.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50