Μέντωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Mentor (;, Σικελία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος/3ος αι. π.Χ., AE 1910, 342 αρ. 2.4 (2) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXIV 629 (3) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17.III.54

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
89