Μέννυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μέννυος (;1ος αι. π.Χ., Φωκίδα)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 597

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3