Μεννίδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLII 595 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 22 ή139 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 678.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7