Μεννέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μενέας (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μεννήου (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.18 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 43 αρ. 8.3 (= SEG XLI 562) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.27.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
77