Μένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μένε̄ς (4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Μένεως (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Μένητος (γεν., 4ος/3ος αι. π.Χ., Πόντος / 2ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 333-331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.12.2· 3.16.9-10· 4.7.2· Διόδωρος 17.64.5 (RE (2)· Berve 507)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
178