Μενίδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μενίδου (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Καλίνδοια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 331-323 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 3.12.3· 3.13.3· 3.15.2· 3.26.3· 7.23.1· 7.26.2· Διόδωρος 17.61.3· Κούρτιος 4.15.12· 4.16.32 (Berve 508) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLII 593

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: