Μενεσθεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μενεσθεούς (ονομ.;, 3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.9.3 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) < Σάμος μετά το 322 π.Χ., IG XII.6.46.1, 6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
184