Μενέμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μετά το 316 π.Χ., SEG XI 1084.22 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος-2ος αι. π.Χ., ΑΔ 23 (1968) Χρον. σ. 332 και πίν. 279β (πρβ. SEG XLVI 822) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος-2ος αι. π.Χ., Λαζαρίδης 1969, 123 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
140