Μενεκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μενεκράτε̄ς (6ος/5ος, 5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μενεκρατεῦς (γεν., 4ος αι. π.Χ., Όλυνθος), Μηνηκράτης (4ος/3ος αι. π.Χ., Κύπρος), Μενεκράτιος (γεν., 3ος/2ος αι. π.Χ.,  Ιωνία), Menecrates (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 169 π.Χ., Πολύβιος 29.6.1· Λίβιος 44.24.9 (RE (8)) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.36 (3) 113 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.38 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.16 (5) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.97 (6) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.20 (7) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.334 (8) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. μ.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.79 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;5ος-4ος αι. π.Χ., Σχόλια εις Διον. Θράκα, σ. 184, 20 (10) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXIV 822 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
935