Μενεκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μενεκλε̄̂ς (5ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Μενεκλε͂ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μενεκλέης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μενεκλέω (γεν., 4ος αι. π.Χ., Χαλκιδείς, Πειραιάς / ελλην. περ., Αιολία), Μενεκλείου (γεν., 3ος αι. π.Χ., Σικελία), Μενεκλήου (γεν., 2ος αι. π.Χ., Σμύρνη), Μενακλῆς (2ος αι. π.Χ., Φωκίδα), Μενεκλέως (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Μυσία), Μενεκλήους (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Θράκη, Μυσία, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Μυσία), Μενεκλῆδος (γεν., αυτοκρ. περ., Φίλιπποι), Menecles (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος/2ος αι. π.Χ., Καφταντζής 642 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. π.Χ., Ét. Thas. 3, 319 αρ. 113 δις (3) αυτοκρ. περ., SEG XXXVIII 659 (= Pilhofer 96) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., Λουκιανός, Όνος 49 (μυθοπλ.) (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) ;351 π.Χ., SEG XXXVII 575.3· XXXVIII 672.2· 673.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
343