Μελτίνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μελτείνη (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 931 (= CCCA VI 304· Pilhofer 468) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.742 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
98