Μέλητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μήλετὠς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μέλε̄τος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.196.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23