Μελιτώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Melitoni (δοτ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2.10024 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8